کـامپیــوتــرصـدیـق        

آدرس:
دفتر فروش : تبریز خیابان خطیب نرسیده به میدان رسالت
دفتر تهران : خیابان اسکندری جنوبی اول خیابان مرتضوی روبروی قنادی یاس پلاک 8
تلفن:
04134488600
موبایل:
09144037270
ارسال ایمیل
اختیاری